Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego LaKey.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego LaKey.pl . Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu internetowego LaKey.pl, Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu Internetowego LaKey.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Katarzyna Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą pod wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres siedziby : ul. Kutrzeby 1, 66-400 Gorzów Wlkp. , NIP 5992332327, REGON 210457642, adres poczty elektronicznej: bok@lakey.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.3. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

2.4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.9. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego

2.10. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników wynosi:

a. w przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji konta w sklepie LaKey.pl– przez okres istnienia konta Użytkownika, tj. do czasu usunięcia konta lub po upływie 5 lat od ostatniej aktywności na koncie Użytkownika,

b. w przypadku przetwarzania danych w celu, realizacji zamówienia– przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c. w przypadku przetwarzania danych w celach realizacji zamówień i rozliczenia świadczeń uzyskanych w związku z realizacją umów– przez okres do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. w przypadku przetwarzania danych w celach analitycznych ( tj. dla lepszego doboru usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji procesów obsługi, w tym profilowania Użytkowników), oraz otrzymywania do Sklepu przez Użytkowników materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego oraz świadczenia usługi Newsletter(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).– maksymalnie przez okres 5 lat, a krócej w razie cofnięcia przez Użytkownika zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu (nastąpi wówczas zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika w tym celu).

2.11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – tylko w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z realizacją zawartej z Nabywcą Umową tj. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane ani ujawniane żadnym innym podmiotom niż wymienione w pkt 2 Polityki Prywatności.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.4. przechowywania numeru sesji, który z kolei już na serwerze przechowuje dane typu zawartość koszyka i umożliwiają "śledzenie" Zamówienia na kolejnych stronach Sklepu Internetowego;

3.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.6. Poniżej szczegółowo wskazujemy pliki Cookies stosowane w Sklepie Internetowym:

wp-settings-1

wp-settings-time-1

Pliki Cookies używane, aby dostosować widok interfejsu administratora, a także główny interfejs witryny (jeżeli jest zdefiniowana) dla zalogowanych Usługobiorców

_utma

Plik Cookie używany przez Google Analytics, aby śledzić, ilość wejść odwiedzającego na stronę, kiedy po raz pierwszy odwiedził oraz kiedy ostatnio odwiedził Sklep Internetowy

_utmb _utmc

Google Analytics wykorzystuje te dwa pliki do ustanowienia sesji użytkownika. _utmb zapisuje znaczniki czasu dla wejścia na stronę, natomiast _ utmc zapisuje znacznik czasu, gdy użytkownik opuszcza witrynę. W przypadku kiedy któryś z tych dwóch plików cookie jest niedostępny, późniejsza aktywność użytkownika inicjuje rozpoczęcie nowej sesji

_utmz

Plik cookie używany do śledzenia skąd pochodzą odwiedzający stronę internetową. Może to być link kliknięty z określonej witryny , wyszukiwarka, linki z wiadomości e-mail, itd. Cookie zapisuje także dane geolokalizacyjne odwiedzającego

_utmv

Jeśli wykorzystujesz raport zdefiniowany przez użytkownika w Google Analytics, i kodujesz coś na Twojej stronie dla jakiejś niestandardowej segmentacji __ cookie utmv zostaje tak ustawiony aby klasyfikować każdą wizytę. Ciasteczko utmv jest trwałe, dożywotnie cookie.

3.7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

3.10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

6.4. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz.

Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku Twoich działań podejmowanych w Serwisie.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, wspierają nas w komunikacji przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w naszym Serwisie), oferującą usługi uwierzytelniające rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, dostawcy mechanizmów bezpieczeństwa (takich jak reCAPTCHA), firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, badaniach satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy, które udzielają Użytkownikom kredytu konsumenckiego, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności. Twoje dane na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami. 

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies i powiązanej z nią belce cookies.

Co do zasady nasi partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – przypominamy, że podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda.

 

Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.5. Certyfikat SSL.

6.6. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.7. Obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2022roku

Zadzwoń Napisz